St.meld. nr. 32 (1996-97)

Om tilskuddsregler for barne- og ungdomsorganisasjonene

Om tilskuddsregler for barne- og ungdomsorganisasjonene

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget