St.meld. nr. 32 (1997-98)

Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen

Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no