St.meld. nr. 32 (2001-2002)

Om situasjonen i den norske mobilmarknaden

Om situasjonen i den norske mobilmarknaden

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no