St.meld. nr. 33 (2001-2002)

Tilleggsmelding til St.meld. nr. 55 (2000–2001) Om samepolitikken

Tilleggsmelding til St.meld. nr. 55 (2000–2001) Om samepolitikken

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no