St.meld. nr. 55 (2000-2001)

Om samepolitikken

Om samepolitikken

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no