St.meld. nr. 55 (2000-2001)

Om samepolitikken

Om samepolitikken

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget