St.meld. nr. 33 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Om ressurssituasjonen i grunnopplæringen m.m.

Om ressurssituasjonen i grunnopplæringen m.m.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no