St.meld. nr. 34 (1999-2000)

Handlingsplanen for eldreomsorgen etter 2 år

Handlingsplanen for eldreomsorgen etter 2 år

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no