St.meld. nr. 35 (1997-98)

Om samarbeidet i Atlanterhavspakt-organisasjonen i 1997

Om samarbeidet i Atlanterhavspakt-organisasjonen i 1997

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no