St.meld. nr. 35 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kultur- og kirkedepartementet

Mål og meining

Mål og meining — Ein heilskapleg norsk språkpolitikk

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no