St.meld. nr. 35 (2007-2008)

Mål og meining

Mål og meining — Ein heilskapleg norsk språkpolitikk

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget