St.meld. nr. 36 (1998-99)

Om prinsipper for dimensjonering av høgre utdanning

Om prinsipper for dimensjonering av høgre utdanning

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no