Meldinger til Stortinget

St.meld. nr. 36 (2001-2002)

Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2002 og fisket etter avtalane i 2000 og 2001

Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2002 og fisket etter avtalane i 2000 og 2001

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget