St.meld. nr. 36 (2008-2009)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Det gode innkjøp

Det gode innkjøp

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no