St.meld. nr. 36 (2008-2009)

Det gode innkjøp

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no