St.meld. nr. 36 (2008-2009)

Det gode innkjøp

Det gode innkjøp

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget