Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

”Det gode innkjøp” kan frigjøre store verdier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Bedre offentlige innkjøpsrutiner skal bidra til at milliarder av kroner kan benyttes til andre formål. Det går fram av stortingsmeldingen ”Det gode innkjøp”, som fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys la fram i dag.

Bedre offentlige innkjøpsrutiner skal bidra til at milliarder av kroner kan benyttes til andre formål. Det går fram av stortingsmeldingen ”Det gode innkjøp”, som fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys la fram i dag.

Det offentlige handler for om lag 270 milliarder kroner hvert år. Da vil selv små forbedringer innebære at store beløp kan frigjøres. Og det er et klart forbedringspotensiale:

-Vi ser til stadighet at reglene brytes, og at kommuner og statlige virksomheter håndterer sine innkjøp på en uprofesjonell måte. Dette er ikke god samfunnsøkonomi og svekker tilliten til offentlig forvaltning. Derfor har det vært nødvendig med en helhetlig tilnærming hvor vi har gått grundig inn i hvordan innkjøpene blir gjennomført, sier Grande Røys.

Løsningen er mer profesjonelle offentlige innkjøp. Lederne skal få veiledning og større ansvar, innkjøpere på alle nivåer mer kunnskap, og ulike innkjøpsnettverk skal sørge for mer effektiv organisering av innkjøpene. I tillegg skal det satses sterkt på elektroniske løsninger. Bare det siste kan frigjøre milliard-beløp.

Direktoratet for forvaltning og IKT – Difi - skal jobbe videre med å videreutvikle innkjøpsnettverk, og stimulere til at all den kunnskap og erfaring som offentlige innkjøpere har, blir delt og videreutviklet. Det skal blant annet etableres en innkjøpsportal for ledere og innkjøpere.

Grande Røys er også opptatt av at offentlig sektor skal gå foran i viktige verdispørsmål.
- Vi må gjøre den enkelte offentlige innkjøper i stand til å stille etiske krav og gi veiledning om hvordan slike krav kan stilles og følges opp. Det er derfor bestemt at det skal opprettes en støttefunksjon for samfunnsansvar ved offentlige innkjøp hos Difi, sier statsråden.

Til toppen