St.meld. nr. 37 (2002-2003)

Rettferdsvederlag av statskassa

Rettferdsvederlag av statskassa

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget