St.meld. nr. 37 (2003-2004)

Kredittmeldinga 2003

Kredittmeldinga 2003

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget