St.meld. nr. 37 (2003-2004)

Kredittmeldinga 2003

Kredittmeldinga 2003

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no