St.meld. nr. 38 (1999-2000)

Om statens eierskap i Kreditkassen

Om statens eierskap i Kreditkassen

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no