St.meld. nr. 39 (1997-98)

Om dimensjonering av ulike studier innenfor høgre utdanning

Om dimensjonering av ulike studier innenfor høgre utdanning

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no