St.meld. nr. 39 (2001-2002)

Oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge

Oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget