St.meld. nr. 39 (2002-2003)

«Ei blot til Lyst»

«Ei blot til Lyst»

Les dokumentet

Om kunst og kultur i og i tilknytning til grunnskolen

Følg meldingen videre på www.stortinget.no