St.meld. nr. 39 (2002-2003)

«Ei blot til Lyst»

«Ei blot til Lyst»

Les dokumentet

Om kunst og kultur i og i tilknytning til grunnskolen

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget