St.meld. nr. 4 (1996-97)

Langtidsprogrammet 1998-2001

Langtidsprogrammet 1998-2001

Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 7. mars 1997, godkjent i statsråd samme dag.

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget