St.meld. nr. 4 (2006-2007)

Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2005–2006

Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2005–2006

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no