St.meld. nr. 4 (2008-2009)

Om anmodnings- og utredningsvedtak i ­stortingssesjonen 2007–2008

Om anmodnings- og utredningsvedtak i ­stortingssesjonen 2007–2008

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no