St.meld. nr. 40 (1997-98)

Eierskap i næringslivet

Eierskap i næringslivet

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no