St.meld. nr. 40 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Eierskap i næringslivet

Eierskap i næringslivet

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no