St.meld. nr. 40 (1997-98)

Eierskap i næringslivet

Eierskap i næringslivet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget