St.meld. nr. 40 (1999-2000)

Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 1998-99 og Norges OSSE-formannskap

Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 1998-99 og Norges OSSE-formannskap

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no