St.meld. nr. 40 (2004-2005)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2004

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2004

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no