St.meld. nr. 41 (1998)

Næringspolitikk inn i det 21. århundret

Næringspolitikk inn i det 21. århundret

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget