St.meld. nr. 41 (1998)

Næringspolitikk inn i det 21. århundret

Næringspolitikk inn i det 21. århundret

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no