St.meld. nr. 42 (1997-98)

Kompetansereformen

Kompetansereformen

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget