St.meld. nr. 42 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Kompetansereformen

Kompetansereformen

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no