Meldinger til Stortinget

St.meld. nr. 42 (1997-98)

Kompetansereformen

Kompetansereformen

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget