NOU 1997: 25

Ny kompetanse — Grunnlaget for en helhetlig etter- og videreutdanningspolitikk

Les dokumentet