NOU 1997: 25

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ny kompetanse

Ny kompetanse — Grunnlaget for en helhetlig etter- og videreutdanningspolitikk

Les dokumentet