NOU 1997: 25

Ny kompetanse— Grunnlaget for en helhetlig etter- og videreutdanningspolitikk

Til innholdsfortegnelse

Til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon av 27. september 1996 et utvalg som skulle utrede grunnlaget for en nasjonal handlingsplan for et tilpasset, målrettet og helhetlig system for voksenopplæring og kompetanseutvikling i arbeids- og samfunnsliv. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo 1. oktober 1997

Lars Buer

Torger Reve, nestleder

Berith Bergersen

Hilde Borgir

Ole Briseid

Ellen Frivold

Gunnar Grepperud

Kjell I. Grue

Steinar Holden

Anne Katrine Kaels

Liv Kjuus

Lorents Lorentsen

Bjørn Nørstegård

Per Gunnar Olsen

Morten Reymert

Marit Schønberg

Randi Stensaker

Bjørn Tore Stølen

Ann-Marit Sæbønes

Kristin Hille Valla

Petter Skarheim

Bjørn Berg

Dag Johnsen

Til dokumentets forside