St.meld. nr. 42 (1998-99)

Status og framdrift for etablering av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu

Status og framdrift for etablering av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no