St.meld. nr. 43 (1997-98)

Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg 1997

Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg 1997

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget