St.meld. nr. 44 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Om digitalt bakkenett for fjernsyn

Om digitalt bakkenett for fjernsyn

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no