St.meld. nr. 44 (2002-2003)

Om digitalt bakkenett for fjernsyn

Om digitalt bakkenett for fjernsyn

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget