St.meld. nr. 45 (1998-99)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 1998

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 1998

Les dokumentet

Eksportkontroll og ikke-spredning

Følg meldingen videre på www.stortinget.no