St.meld. nr. 46 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

SIVAs framtidige virksomhet

SIVAs framtidige virksomhet

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no