St.meld. nr. 47 (2002-2003)

Gransking av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen

Gransking av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget