St.meld. nr. 47 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Gransking av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen

Gransking av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no