St.meld. nr. 47 (2002-2003)

Gransking av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen

Gransking av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no