St.meld. nr. 49 (2000-2001)

Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2000

Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2000

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no