St.meld. nr. 52 (1997-98)

Om Sametingets virksomhet 1997

Om Sametingets virksomhet 1997

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no