St.meld. nr. 57 (2000-2001)

I ytringsfrihetens tjeneste

I ytringsfrihetens tjeneste

Les dokumentet

Mål og virkemidler i mediepolitikken

Følg meldingen videre på www.stortinget.no