St.meld. nr. 6 (2003-2004)

Kostnadsnøkkel for sosiale tjenester i inntektssystemet for kommunene

Kostnadsnøkkel for sosiale tjenester i inntektssystemet for kommunene

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget