St.meld. nr. 7 (2001-2002)

Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget