St.meld. nr. 8 (2002-2003)

Kredittmeldinga 2001

Kredittmeldinga 2001

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no