St.meld. nr. 8 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Finansdepartementet

Kredittmeldinga 2001

Kredittmeldinga 2001

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no