NIFU: Stor variasjon blant masterstudentene i muligheten til å bruke sin kompetanse i arbeidslivet

Tre år etter endt utdanning er mastere med yrkesrettet universitetsutdanning i en langt bedre arbeidssituasjon enn de med mer generalistpreget utdanning.

Bilde av studenter
(Foto: Johan Røed)

Tre år etter endt utdanning er mastere med yrkesrettet universitetsutdanning i en langt bedre arbeidssituasjon enn de med mer generalistpreget utdanning.

En ny NIFU-rapport presenterer resultater fra en undersøkelse av mastere som ble uteksaminert fra universitetene våren 2010, i fagene

  • humaniora
  • rettsvitenskap (juss)
  • samfunnsvitenskap,
  • teknologifag (sivilingeniører)
  • naturvitenskapelige og tekniske fag ellers (realister)
  • psykologer (cand. psychol.)

Undersøkelsen ble gjennomført våren 2013, knapt tre år etter endt mastergradsutdanning.

Rapporten undersøker kandidatenes arbeidsmarkedstilpasning, deres vurdering av lærested og utdanning, samt i hvilken grad de mener at utdanningen forbereder til yrkeslivet.