Stor variasjon i bruk av IKT i høyere utdanning

Digitale utfordringer i høyere utdanning

De fleste studenter og fagansatte bruker IKT, men det er store variasjoner i hvor ofte og hvordan IKT brukes. Dette viser funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor, som er den første store undersøkelsen om bruk av IKT i norsk høyere utdanning.

- Hensiktsmessig bruk av moderne teknologi er et viktig virkemiddel for å nå målet om at høyere utdanning skal være tilgjengelig for flest mulig uavhengig av bosted, sier statssekretær Åsa Elvik i Kunnskapsdepartementet. Hun mener det er vikitg at det nå er etablert en monitor for IKT i høyere utdanning. 

Norgesuniversitetets IKT-monitor er en spørreskjemaundersøkelse gjennomført blant 5686 studenter, 701 fagansatte og 188 instituttledere. Rapporten ”Digitale utfordringer i høyere i utdanning” finner du på http://norgesuniversitetet.no/ikt/monitor