Storbyperspektiv på administrasjon og innretning av statlig og kommunal bostøtte

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Rapport fra arbeidsgruppe oktober 2005

Storbyperspektiv på administrasjon og innretning av statlig og kommunal bostøtte

Arbeidsgrupperapport om administrasjon og innretning av bostøtte avgitt oktober 2005.