Storbyperspektiv på administrasjon og innretning av statlig og kommunal bostøtte

Rapport fra arbeidsgruppe oktober 2005

Storbyperspektiv på administrasjon og innretning av statlig og kommunal bostøtte

Arbeidsgrupperapport om administrasjon og innretning av bostøtte avgitt oktober 2005.