Støtteordninger for fornybar energi i Europa

Utarbeidet av Econ Pöyry

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har Econ Pöyry gjennomgått støtteordninger for fornybar energi og energieffektivisering i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannia, Nederland, Frankrike, Østerrike, Italia og Spania.

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har Econ Pöyry gjennomgått støtteordninger for fornybar energi og energieffektivisering i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannia, Nederland, Frankrike, Østerrike, Italia og Spania.

Utredningen består av en kartlegging og vurdering av støtteordninger for
fornybar energi til og energieffektivisering av stasjonært energiforbruk. Videre
redegjøres det for landenes mål med de ulike ordningene, og hva ordningene er
begrunnet med.

Rapporten i pdf.