St.prp. nr. 1 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kulturdepartementet

Innledning

FOR BUDSJETTERMINEN 2002
Utgiftskapitler: 300-336 Inntektskapitler: 3300-3334

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget