St.prp. nr. 1 (2000-2001)

Innledning

FOR BUDSJETTERMINEN 2002
Utgiftskapitler: 300-336 Inntektskapitler: 3300-3334

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget