St.prp. nr. 1 (2000-2001)

Innledning

For budsjetterminen 2002 under Kulturdepartementet
Utgiftskapitler: 300-336 Inntektskapitler: 3300-3334

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget