St.prp. nr. 1 (2001-2002)

Innledning

FOR BUDSJETTERMINEN 2002
Utgiftskapitler: 61 og 400-480 Inntektskapitler: 3061, 3400-3470 og 5630

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget