St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar - 31. desember 2003

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar - 31. desember 2003

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget