St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar - 31. desember 2003

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar - 31. desember 2003

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget