St.prp. nr. 1 (2003-2004)

Innledende del

FOR BUDSJETTERMINEN 2004
Utgiftskapitler: 61, 400-480 Inntektskapitler: 3061, 3400-3470 og 5630

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget