St.prp. nr. 1 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Hovedinnledning

FOR BUDSJETTERMINEN 2004
Utgiftskapitler: 100-197 Inntektskapitler: 3100-3161

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget